Καθημερινός Μοριάς

7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Καλείστε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

 • Της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18-2-2022 (ΦΕΚ Β ́ 766) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00»
 • Την αρ. 642/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169)».

Διαδικασία ελέγχου :

 1. Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων, κατά σειρά κατάθεσης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑTA ΕΔΡΑΣ
 1. Επικύρωση των πρακτικών της 5ης έως 7ης / 2022 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 2. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
 3. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

 1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και Χρήστος Λαμπρόπουλος

 1. Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑTA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 1. Παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων κάθε είδους, που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση κατά την θερινή περίοδο πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Γανώσης

ΘΕΜΑTA ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 1. Άμεσα και επείγοντα μέτρα για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και την μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος – ακύρωση βίαιης απολιγνιτοποίησης, άμεση επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Πετράκος, Πέτρος Τατούλης, Γιώργος Δέδες, Δήμητρα Λυμπεροπούλου και Παναγιώτης Κάτσαρης

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. που λειτουργεί στην περιοχή Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων, στην ΔΕ Αγίων Θεοδώρων, του Δ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ΠΕ Κορινθίας. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

 1. Ορισμός υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς της ΠΕ Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Οικονόμου

ΘΕΜΑTA ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Εγκατάσταση και λειτουργία των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Βρυσάκια – Κράνι» και «Λυκογκρεμός», συνολικής ισχύος 79,8 MW και των βοηθητικών υποστηρικτικών τους έργων της ΔΕ Βοιών του Δ. Μονεμβασιάς ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

ΘΕΜΑTA MΕΣΣΗΝΙΑΣ
 1. Παράκαμψη της Πύλου και αγνόηση των προϋποθέσεων που έχει ψηφίσει το ΠεΣυΠ για τη βελτίωση της ΜΠΕ του Καλαμάτα – Ριζόμυλος. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια, ισχύος 997,50 KW», της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ KELEN ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Π.Ε.», στη θέση «ΚΑΣΚΟΥΤΗ ΓΡΑΝΑ – Αγροτεμάχιο υπ΄ αριθμ. 38», της Τ.Κ. Αντικαλάμου, της Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (εξ αναβολής)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *