Καθημερινός Μοριάς

Επιμορφωτικό σεμινάριο για μελισσοκόμους από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης

Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις 17.30′ θα
πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο
Γύθειο, επιμορφωτικό σεμινάριο για μελισσοκόμους. Τα θέματα που θα
αναπτυχθούν είναι τα παρακάτω:

α) Η κατάσταση μετά τις πυρκαγιές

β) Μελισσοκομικοί χειρισμοί για τη διάσωση των αδυνάτων μελισσιών και
καλό ξεχειμώνιασμα.

γ) Τρόποι αντιμετώπισης της Νοσεμίασης και Βαρροϊκής Ακαρίασης.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης και το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *