Καθημερινός Μοριάς

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ε΄ ΚΥΚΛΟΣ

Νέα Περίοδος από Ιούνιο 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Ιστορία του Ελληνισμού

και ο

Ελληνισμός της Ιστορίας

(Από την Νεολιθική Εποχή μέχρι Σήμερα και στο Μέλλον)

Ι.

Προεόρτια

Τα Στοιχεία και οι Πρώτες Αρμονίες

Οι Δυο Πόλοι:

Ηπειρωτική Χώρα και Αρχιπέλαγος

Νεολιθικά και Κυκλαδικά

Δομή και Σχήμα, Λόφος και Κύμα

Η Μορφή του Άνθους και η Συνεχής Έλιξ

Μινωική Θαλασσοκρατία και η Περίπτωση της Θήρας

Το Χρώμα και η Γραμμή της Ζωής

3)

Το Μυκηναϊκό Ηπειρωτικό Σύστημα και η Κατάρρευσή του.

Πελοπίδες, Αχαιοί και η Κάθοδος των Δωριέων

Το Αυστηρό Ύφος και το Σφίξιμο για Μορφή

ΙΙ

ΕΟΡΤΗ

Η Επανάσταση του Ανθού της Αιωνιότητας

Σπάρτη – Αθήνα – Θήβα

4)

Το Θεμελιώδες Δωρικό Βίωμα του Ελληνισμού:

Το Αιώνιο Τέλος του Κάλλους

5)

Σπαρτιατικός Κόσμος:

Η Ιδέα που Έγινε Πραγματικότητα,

η Πραγματικότητα που Έγινε Ιδέα

και η Εμπλοκή του Χρόνου

6)

Η Ιωνική Προβολή, η Δωρική Στάση

και το Αθηναϊκό Θαύμα:

Τελειότητα στον Αιώνα και Θρίαμβος στον Χρόνο

7)

Θήβα:

η Νέα Σπάρτη.

Ο Ελληνισμός από την Μάχη των Λεύκτρων

στην Μάχη της Χαιρώνειας

ΙΙΙ.

Μεθεόρτια

Πολιτισμός και Κυριαρχία

Η Μακεδονική Προβολή,

το Σύστημα Ισορροπίας Δυνάμεων

και η Ηγεμονία της Ρώμης

Εξελληνισμός Ανατολής και Δύσης

8)

Ελληνιστική Περίοδος, η Άνοδος της Ρώμης,

η Αυγούστεια Επανάσταση και η Οικουμενική Αυτοκρατορία

9)

Ο Μεγάλος μετασχηματισμός στην Αυτοκρατορία:

από τον Απόλλωνα στον Χριστό

Η Γέννηση του Βυζαντινού Πολιτισμού

Πολιτική και Πολιτισμική Διχοτόμηση της Αυτοκρατορίας

Η Επιρροή της Δύσης και το Μονοφυσιτικό Πρόβλημα της Ανατολής

Ο Άξονας, τα Δεξιά και τα Αριστερά του.

Πόθεν το Ισλάμ και ο Παπισμός;

IV

Νέα Αρχή και Διαμόρφωσή της

Η Βυζαντινή Μορφή

10)

Από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Ελληνισμού

στην Ελληνορθόδοξη Βασιλεία

Ελληνισμός και Ορθόδοξο Δόγμα

Από την Παλαιοχριστιανική Βασιλική στην Αγία Σοφία

Κλασσική Αναγέννηση, Θεολογία και Γεωστρατηγική

Από τον Φώτιο στον Μιχαήλ Κηρουλάριο

Η Πορεία προς το Κλασσικό:

Αρχιτεκτονική και η μεγάλη Τέχνη της Αγιογραφίας

Η Νέα Συνολική Απο-κάλυψη του Μυστηρίου: Ναός και Λειτουργία

(Αρχιτεκτονική, Ζωγραφική, Υμνωδία, Λόγος, Κινησιολογία, Ενδυματολογία, Τελετουργία)

11)

Ησυχασμός, Κλασσικό Πνεύμα και το Βυζαντινό Παράδοξο

Δόξα Αιωνιότητας και Εξαθλίωση στον Χρόνο

Η Αυτοκρατορία-Πόλη του Πολιτιστικού Ύψους

Από την Λατινική στην Οθωμανική Πτώση της Πόλης

V

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο Ελληνισμός

Γεωπολιτική και Πολιτισμός

12)

Το Κεντρικό Πεδίο της Ιστορίας και η Οργανική Συνοχή του

Ισχύς και Πνεύμα

Αφομοίωση του Ελληνισμού και ο Πολιτισμός του Τόπου

Ποίηση, Μυστικισμός, Μουσική, Αρχιτεκτονική

Τρόπος Βίου, Σκέψη, Αίσθηση, Αξιολογία.

Το Κεντρικό Πεδίο της Ιστορίας και η Ευρώπη:

Συγκριτική Πολιτική και Πολιτισμική Ιστορία

13)

Αυτοκρατορία και Ιδιαιτερότητα

Πολυδιάστατη, Ανεκτική Αυτοκρατορία

και Ομογενοποιημένο, Αυταρχικό Εθνικό Κράτος

Πόλη, Κοινότητα, Αυτοκρατορία

Συνέχεια Ολοκλήρωσης και Ελευθερία Ταυτότητας

VI

Το Νεοελληνικό Κράτος

Ανεξαρτησία και Προστασία

Αρχικό Σφάλμα και Συνέπειες

14)

Τα Παλληκάρια, οι Διαφωτισμένοι και το Αρχοντολόϊ

Αιτίες, Σκοποί και Παράγοντες της Επανάστασης

Κοδρικάς και Κοραής

Φαναριωτισμός και τα Ρεύματά του

Καποδίστριας και Φιλική Εταιρεία

Τα Παλληκάρια και οι Ρεντινγκότες

Κλέφτες, Αρματολοί και Κοτζαμπάσηδες

Καπεταναίοι και Προεστοί

Η Παιδεία του Ελληνισμού

15)

Η Δάνειος Ύπαρξη

Στήσιμο του Κράτους με Δάνεια Οικονομικά, Στρατιωτικά, Πολιτικά

και Πολιτισμικά

Ο Ευρωπαϊσμός και οι Πυλώνες Ταυτότητας και Συνέχειας

του Ελληνισμού

Kλασσικό, Ελληνορθόδοξο, Δημοτική Παράδοση

Η Θεμελιώδης Κρίση Ταυτότητας

και η Μόνιμη Κακοδαιμονία του Νεοελληνισμού

Το Νεοελληνικό Παράδοξο: Παρακμή και Σήψη χωρίς Ακμή

Πολιτισμική Κατάπτωση

VII

Κοσμανθός

Ο Άξονας και το «Τέλος» της Ιστορίας

16)

Η Θέση του Κλασσικού στον Χώρο και στην Ιστορία

Ανατολή, Δύση και ο Ομφαλός της Γης

Το Κάλλος της Αιωνιότητας και οι Ανάγκες του Χρόνου

17)

Η Νέα Αποκάλυψη

Η Σήψη του Τεχνητού Πολιτισμού και η Ιερότητα του Είναι

Παρόν και Μέλλον της Παγκόσμιας Ιστορίας

iam regnat Apollo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *