Καθημερινός Μοριάς

Πρότυπο Γυμνάσιο το 2ο Τρίπολης

Από το 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης ανακοινώνεται ότι το σχολείο μας για το νέο σχολικό έτος 2021-2022 χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο Γυμνάσιο σύμφωνα με την Υ.Α 51614/ Δ6/ 11-5-2021 ( ΑΔΑ: ΩΦ7Ξ16ΜΤΛΗ-8ΡΞ ). Συνεπώς, οι νέοι μαθητές για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να εισαχθούν σε αυτό.

Για να συμμετέχει ένας μαθητής/ τρια στις εξετάσεις για το Πρότυπο σχολείο θα πρέπει οι γονείς / κηδεμόνες του να υποβάλλουν μία ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα :

https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php

από την Παρασκευή, 28 Μαϊου 2021 μέχρι και την Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με την Υ.Α οι εξετάσεις έχουν ορισθεί τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021.

Η εξέταση πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων πολλαπλής επιλογής για τα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών. Οι μαθητές δεν χρειάζεται να μελετήσουν ή να απομνημονεύσουν

συγκεκριμένη ύλη.

Ενδεικτικά θέματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ :

https://depps.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-M%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%91-%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου ή να επικοινωνήσετε με αυτό.

H Διευθύντρια

ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *