Καθημερινός Μοριάς

Η Συρεγγέλα για την οικογένεια

Ανακοίνωση εξέδωσε η Υφυπουργός Εργασίας Μαρία Συρεγγέλα στην οποία αναφέρει :

Μέσα σε τόσο δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες τα ευχολόγια δεν αρκούν για να θωρακίσουν τον θεσμό της οικογένειας. Αντί λοιπόν να τις τιμούμε μία μέρα κάθε χρόνο, έχουμε επιλέξει να τις στηρίζουμε.

Με μία δέσμη μέτρων που ξεκινούν από τη δημογραφική πολιτική, διαπερνούν την ισότητα των δύο φύλων και φθάνουν έως τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων τιμάμε φέτος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τη Διεθνής Ημέρα Οικογένειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *