Καθημερινός Μοριάς

O Σύλλογος Φίλων Προστασίας Ευρώτα καταγγέλλει

«Επειδή η ρύπανση ή η υποβάθμιση του περιβάλλοντος με πράξεις ή παραλείψεις είναι αδίκημα το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4042/2012, κατόπιν εναρμόνισης του εθνικού δίκαιου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2008 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου», βάσει του οποίου δε αυστηροποιήθηκαν οι ποινικές διατάξεις άρθρου 28 του ν. 1650/1986, (το οποίο τροποποίησε το άρ. 7 του .4042/2012) με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Επειδή ως περιβάλλον, σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, νοείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.»

Το παραπάνω αποτελεί ένα μέρος της καταγγελίας (Α21/371) που υπέβαλε ο Σύλλογος ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Σπάρτης, μετά από την παρατήρηση συνεχών φαινομένων ρύπανσης του ποταμού και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη του Συλλόγου ευελπιστούν η νομική οδός επίλυσης του ζητήματος της ρύπανσης του ποταμού, που απασχολεί τους κατοίκους εδώ και χρόνια, να αποδώσει καρπούς και να αποτελέσει επιστέγασμα των προσπαθειών για την προστασία του Ευρώτα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *