Καθημερινός Μοριάς

Γ. Ψυχογιός: Στηρίξτε άμεσα και μην απαξιώνετε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία!

Την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης μέσω επιχορηγήσεων των υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Κ.ΑΛ.Ο από το αρμόδιο Υπουργείο, φέρνουμε με Ερώτηση μας στη Βουλή 47 βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με την Ερώτηση ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Έκθεση ετών 2019-2020 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο), αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι: “…η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης των κοινωνιών και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στον τομέα της απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου.”

Παρά την όποια αναφορά στο σπουδαίο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχουν χορηγηθεί οι αναγκαίες για τη λειτουργία τους επιχορηγήσεις.

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα στήριξης των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε προδημοσιεύσει το 2018 πρόσκληση για την επιχορήγησή τους προϋπολογισμού είκοσι εκατομμυρίων (€20.000.000).

Σε σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε αναφορικά με το εάν προτίθεται το κυβερνητικό επιτελείο να δημοσιεύσει την σχετική πρόσκληση, λάβαμε έγγραφη απάντηση σύμφωνα με την οπ οία στις 19.06.2019 προβλεπόταν η έκδοση της πρόσκλησης.

Παρά τη δέσμευση του Υπουργού η πρόκληση δεν εκδόθηκε έτσι, κατατέθηκε εκ νέου Ερώτηση. Προς έκπληξή μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας ενημέρωσαν ότι η πρόσκληση για την επιχορήγηση των Υφιστάμενων Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας βρίσκεται σε φάση επανασχεδιασμού προκειμένου να εναρμονιστεί η δράση με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το εθνικό πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το ότι από την προδημοσίευση της πρόσκλησης το 2018 μέχρι και σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο στήριξης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο., ζητάμε από το Υπουργείο να ολοκληρωθεί άμεσα η υλοποίηση της πρόσκλησης για την επιχορήγηση των Υφιστάμενων Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Γιατί για μας, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι μια σημαντική δράση που δίνει χώρο σε εναλλακτικά σχήματα που μπορούν να συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *