Καθημερινός Μοριάς

Η Ζωή Ράπτη μιλά για την πράσινη άσκηση και την ψυχική υγεία

1) Ποιές είναι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία;

Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσω μέσω της εφημερίδας σας με τους κατοίκους της Αρκαδίας με την οποία με συνδέουν στενοί οικογενειακοί δεσμοί. Η καταγωγή μου είναι από τα Παραδείσια Μεγαλοπόλεως από το Γένος της Ελένης Λαμπροπούλου και αγαπώ ιδιαίτερα την Αρκαδία καθώς πέρασα μεγάλα διαστήματα των παιδικών μου χρόνων και πλέον την επισκέπτομαι με κάθε ευκαιρία.

Σε ότι αφορά στην ερώτησή σας μία από τις πλέον σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Υγείας αυτή την περίοδο, όπως άλλωστε καταδεικνύει και η δημιουργία σχετικής θέσης υφυπουργού, αποτελεί ο τομέας της ψυχικής υγείας.

Σε αυτή την κατεύθυνση καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί σε στέρεες βάσεις το μέλλον της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης εν μέσω της δύσκολης περιόδου της υγειονομικής κρίσης την οποία διερχόμαστε, προκειμένου να ανταποκριθούμε τόσο στις υφιστάμενες, όσο και στις νέες αναδυόμενες ανάγκες του πληθυσμού για παροχή κατάλληλων, ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κύριος στόχος της πολιτικής μας είναι η προσανατολισμένη στον άνθρωπο προσέγγιση και η διασφάλιση της πρόσβασης όλου του πληθυσμού σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, για μια ζωή με υγεία και αξιοπρέπεια.

2) Είναι πρόθεση της κυβέρνησης η ενίσχυση της λειτουργίας των ψυχιατρικών δομών?

Στο υπουργείο Υγείας προωθούμε προς υλοποίηση μια σειρά από πρωτοβουλίες και προγράμματα που θα προσφέρουν λύσεις και διεξόδους σε όσα σήμερα φαντάζουν ως ανυπέρβλητα προβλήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Σε αυτά περιλαμβάνονται προγράμματα:

  • άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για το γενικό πληθυσμό τα οποία θα λειτουργήσουν στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Υγείας,
  • άμεσης διάγνωσης και παρέμβασης στην ψύχωση,
  • στήριξης όσων νοσήσουν κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID – 19
  • παροχής πρώτων βοηθειών με στόχο την υποστήριξη του πληθυσμού σε περιόδους κρίσης και την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Προτεραιότητά μας αποτελεί η ενίσχυση των Κέντρων Ψυχικής Υγείας με ιατροπαιδαγωγικές διεπιστημονικές ομάδες που θα υποστηρίζουν και τα παιδιά, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε την εφαρμογή ψηφιακού μητρώου ασθενών με αυτισμό και άνοια καθώς και πολιτικές για τη στήριξη των πασχόντων.

Στα σχέδια του Υπουργείου είναι και η ανάπτυξη συστήματος τηλεψυχιατρικής «Smart Mental Health», ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα σημαντικό για πολίτες που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και ψυχιατρικές δυσκολίες και τις οικογένειές τους και οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας λόγω απόστασης ή αδυναμίας πρόσβασης. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία θα καλύψει νησιωτικές και ακριτικές περιοχές.

3) Mιλήστε μας για την γραμμή ψυχολογικής στήριξης για τον κορωνοίο?

Από τις δράσεις που έχει αναλάβει το υπουργείο για την στήριξη των πολιτών να αντιμετωπίσουν πολλά θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία τους αλλά και την ψυχολογική επιβάρυνση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, είναι η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, η οποία βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού!

Η Γραμμή 10306 λειτουργεί ως ένας δωρεάν δίαυλος επικοινωνίας που ενημερώνει ανώνυμα και εμπιστευτικά τους πολίτες που αναζητούν ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη. Στελεχώνεται από καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι στηρίζουν και ενδυναμώνουν όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη. Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και σε ανθρώπους με προβλήματα ακοής, μέσω skype στο «10306 psychosocial support», με λειτουργία chatroom.

Παράλληλα θα ξεκινήσει να λειτουργεί πλατφόρμα τηλειατρικής και τηλεσυμβουλευτικής για θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ασθενών που νοσούν με CONID – 19 και νοσηλεύονται ή βρίσκονται σε καραντίνα. Θα παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στα επιβεβαιωμένα κρούσματα και στις οικογένειές τους. Η υποστήριξη θα παρέχεται από εξειδικευμένους ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς ύστερα από αίτημα των ασθενών στην πύλη covid19.gov.gr. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

4) Ποιοί είναι οι τέσσερις άξονες λήψης των επικαιροποιημένων αναγκαίων προληπτικών μέτρων για τις μονάδες ψυχικής υγείας, αλλά και για τα άτομα που χρήζουν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης?

Εμείς έχουμε θέσει τέσσερις βασικούς στόχους: α) να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε συνεκτικές πολιτικές και στρατηγικές αξιοποιώντας την τεχνολογική εξέλιξη

β) να αξιοποιήσουμε με τον πλέον αποδοτικότερο τρόπο τους υπάρχοντες πόρους με όρους διαφάνειας και να εξασφαλίσουμε νέους

γ) να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες σ’ αυτούς που τις έχουν ανάγκη και

δ) να συμβάλουμε ουσιαστικά στην επανένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Φυσικά, είναι αναγκαία η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ώστε οι δομές να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των ασθενών.

5) Η πράσινη άσκηση έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη σαν μέσο καταπολέμησης ψυχικών ασθενειών. Προβλέπεται σχετική χρηματοδοτηση σε φορείς από το Υπουργείο σας και με ποιον τρόπο?

Πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρξει σημαντικό όφελος για τον καθένα μας ατομικά και την κοινωνία γενικότερα, εάν όλοι μας φροντίζαμε να τονώνουμε τον οργανισμό μας με περισσότερη “πράσινη” άσκηση. Πράγματι πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η φυσική δραστηριότητα σε υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο αναπτύξεως ψυχικών διαταραχών και αυξάνει την αίσθηση της ευεξίας. Ήδη στο Υπουργείο Υγείας εξετάζουμε κάποιους πιθανούς τρόπους, μέσω προγραμμάτων για την ευεξία του γενικού πληθυσμού, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν αυτές τις εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης των ψυχικών ασθενειών και περιμένουν τις σχετικές προτάσεις των ειδικών.

6) Αναλύστε μας το πρόγραμμα δημιουργίας αποθεματικού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού πολιτικής προστασίας, στο οποίο έχει ενταχθεί η χώρα μας?

Η χώρα μας εντάχθηκε επιτυχώς στο Πρόγραμμα Δημιουργίας Αποθεματικού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, το οποίο διασφαλίζει επαρκή αποθέματα σε ιατρικό υλικό ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας (ιδίως μάσκες, γάντια, ιατρικές στολές και αναπνευστήρες ΜΕΘ) και άμεση διανομή, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Πρόκειται δηλαδή για μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ακόμη καλύτερη θωράκιση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας έναντι του κορονοϊού. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από ευρωπαϊκούς όρους προς τη χώρα μας ανέρχεται στα 55,5 εκατ. ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *