Καθημερινός Μοριάς

Η ΠΡΌΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

ΣΤΙΣ 11 ΚΑΙ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΣΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΊΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΕΙ ΗΜΕΡΊΔΑ ΜΕ ΘΈΜΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΦΩΝΉ ΤΗΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑ ΈΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΓΟΎ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ ΕΡΧΌΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΊΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΊΑ ΑΡΧΟΜΈΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΌΓΟΥΣ

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΦΩΝΉ ΤΗΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΜΕΣΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΆ ΤΗΝ Κ. ΛΥΔΊΑ ΙΩΑΝΝΊΔΟΥ-ΜΟΥΖΆΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΤΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΩΝΉ ΤΗΣ ΥΠΑΊΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ ΚΑΙ ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *