Καθημερινός Μοριάς

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Αρχής γενομένης από τον μήνα Αύγουστο του 2021 ξεκίνησε η εκ μέρους μας υποβολή στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Πατρών, σοβαρότατων καταγγελιών για παράνομη κατοχή ιπποειδών και πιθανή παράνομη εμπορία αυτών.

Μετά την παρέλευση διμήνου αποφάσισαν να διενεργήσουν  ελλιπέστατη αυτοψία το πόρισμα της οποίας και προσβάλαμε ως παράνομο, καθώς μας ανέφερε ότι  για τα  συγκεκριμένα ζώα έχουν εκδοθεί ΑΔΑΜΙ, δεν μας γνωστοποιούσαν όμως τους αριθμούς αυτών με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η αρχή της ιχνηλασιμότητας. 

Επανήλθαμε με νέα καταγγελία στην ιεραρχικά προϊσταμένη αρχή   – Περιφερειακή Διεύθυνση – με αίτημα επανέλεγχο και γνωστοποίηση των αριθμών ΑΔΑΜΙ.

Παρήλθε και πάλι δίμηνο ώσπου η σχετική Υπηρεσία μας απάντησε, ότι ναι μεν διενήργησε αυτοψία αλλά τα αποτελέσματα αυτής να τα πληροφορηθούμε από το Α΄Α.Τ. Πατρών!! 

Παρανομούν ευθέως και προκλητικά περιφρονούν και προσβάλλουν κατάφωρα την Πανελλαδική Ομοσπονδία και κυρίως ενεργούν εις βάρος της προστασίας των ζώων  .

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

| Panhellenic Animal Welfare and Environment Federation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *