Καθημερινός Μοριάς

Υπεγράφη σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ)

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ), με στόχο την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση της νέας γνώσης.

Κοινή επιδίωξη των δύο πλευρών αποτελεί η διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, η μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε επιχειρηματική επιτυχία και η αξιοποίηση των υπηρεσιών και των οφελών της μεταφοράς τεχνογνωσίας από τις παραγωγικές ομάδες στον κλάδο του επιχειρείν με έμφαση στην καινοτομία που επιβάλλει η νέα εποχή, εντός ενός βιώσιμου πλάνου.

Στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών μεταξύ των κ.κ. Κλεομένη Μπάρλου, Προέδρου ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, Νικολάου Κοτσώνη, Γενικού Διευθυντή ΣΕΒΠΕ&ΔΕ και Βασιλείου Λουκόπουλου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΠΠ και του Βασιλείου Παπασωτηρόπουλου Αντιπροέδρου του ΕΠΠ, αναλύθηκαν οι προτεραιότητες, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Στη συζήτηση τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης του τοπικού οικοσυστήματος επιχειρήσεων, με σκοπό το μετασχηματισμό του σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία της περιοχής και της χώρας, βασισμένο στη νέα γνώση και την καινοτομία.

Με γνώμονα και στόχο το μετασχηματισμό του μοντέλου ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, εκατέρωθεν συμφωνήθηκε πως η δυναμική και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας μπορούν και χρειάζεται να κεφαλαιοποιηθούν περαιτέρω μέσα από τη δημιουργία μιας νέας Πολιτείας Καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή και να λειτουργήσουν ως καταλύτης προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο κ. Βασίλειος Λουκόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου του Πατρών δήλωσε: «

Η συμβολή του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στην υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων, βασισμένων στις εφαρμογές της τεχνολογίας, με σκοπό την περιφερειακή και εθνική οικονομία της γνώσης συνδέεται με τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας στην ενίσχυση της βιομηχανικής ανάπτυξης και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Το όραμα και η κοινή συναντίληψη του ΕΠΠ και του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ σχετικά με τις απαιτούμενες δράσεις σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας θα συμβάλουν στην ενίσχυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης ώστε η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος να αποτελέσουν ισχυρούς πόλους στον αναπτυξιακό χάρτη καινοτομίας της χώρας, με πολλαπλές κοινωνικές προεκτάσεις.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, δήλωσε:

«Εκτιμούμε ότι το νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής μας πρέπει να βασιστεί στη γνώση, όπου ο ρόλος του ΕΠΠ κρίνεται σημαντικότατος.

Η Πάτρα διαθέτει ήδη ένα πολύ δραστήριο και ραγδαία αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας που περιλαμβάνει το πανεπιστήμιο, ερευνητικά κέντρα, τμήματα έρευνας και ανάπτυξης στις επιχειρήσεις και σημαντικό αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων. Η συνένωση δυνάμεων προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως είναι η συνεργασία του ΣΕΒΠΕΔΕ και του ΕΠΠ θα αποδώσει τα αποτελέσματα εκείνα που θα συμβάλλουν στην άμεση βελτίωση της επιχειρηματικότητας στην περιοχής μας και θα αναστείλει κατά το δυνατόν την φυγή των νέων από τον τόπο μας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *