Καθημερινός Μοριάς

«Ελλιπή αρχαιολογικά στοιχεία για την Λυκόσουρα της Αρκαδίας»

Επιστολή απέστειλε ο Κυριάκος Βελόπουλος προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού στην οποία αναφέρει :

Η Λυκόσουρα Αρκαδίας θεωρείται η ιερότερη και παλαιότερη πόλη της Αρκαδίας, κατά δε τον Παυσανία, ήταν η πρώτη πόλη που είδε ο ήλιος («Λυκόσουρά έστι πρεσβυτάτη, καί ταύτην εϊδεν ό ήλιος πρώτην»), συνεπώς, θεωρείται η πρώτη πόλη που ιδρύθηκε στον πλανήτη. Ιδρύθηκε από τον μυθικό βασιλιά Λυκάωνα, γιό του Πελασγού, ο οποίος σύμφωνα με την μυθολογία αναδύθηκε από την γη και έτσι έγινε γενάρχης των ανθρώπων. Η Ιστορία της Λυκόσουρας χάνεται στην αχλή του απώτατου παρελθόντος, σε τόσο μακραίωνο βάθος χρόνου, που σε εκείνον τον απώτατο χρόνο λατρεύτηκε στην περιοχή η Δέσποινα, η μητέρα των Θεών, χάριν της οποίας υπήρξε και αφιερωμένος Ναός. Αν και προσδιορίζεται η ύπαρξή της μεταξύ του 10.000 π.Χ. και του 8.000 π.Χ., βάσει και των λεξικών του Σουίδα και του Ησύχιου Αλεξανδρέως, διατυπώνεται και ο ισχυρισμός ότι η Λυκόσουρα ιδρύθηκε τότε που δεν υπήρχε η Σελήνη, εντούτοις, δεν είναι επαρκή τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν απόλυτα τα αναφερόμενα στοιχεία. Συνεπώς, υπάρχει αναγκαιότητα περαιτέρω ανασκαφικής διερεύνησης της Λυκόσουρας για να προκύψουν νέα στοιχεία και ευρήματα, τα οποία θα καταδείκνυαν και θα επιβεβαίωναν την αρχαιότητα της πόλης, αλλά και συνάμα, θα διαφώτιζαν σταδιακά την ιστοριογραφία, τόσο για την λειτουργία της αρχαιότερης πόλης του κόσμου, κατά τον Παυσανία, όσο και για το Ναό της θεάς Δέσποινας, για την οποία θεότητα, σχεδόν τίποτε δεν γνωρίζουμε.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

ερωτάται η κ. Υπουργός:

Βρίσκονται σε εξέλιξη ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή της Λυκόσουρας της Αρκαδίας, κατά το τρέχον χρονικό διάστημα; Εάν όχι, υπάρχει προγραμματισμένο αρχαιολογικό πλάνο νέων φάσεων ανασκαφικών ερευνών στην ανωτέρω περιοχή, το επόμενο χρονικό διάστημα και πότε χρονικά προσδιορίζεται αυτό;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *