Καθημερινός Μοριάς

Ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές της Πελοποννήσου του Αντιπροέδρου ΚΑΛΟ Πελοποννήσου

Ανοιχτή επιστολή προς τους βουλευτές της Πελοποννήσου απέστειλε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Σουκαράς Παναγιώτης σχετικά με το θέμα των καθαρισμών αρχαιολογικών χώρων στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων:

“Αξιότιμοι κ. Βουλευταί

Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της ανεργείας, με τον προσανατολισμό στην δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας, και όχι στο εργολαβικό κέρδος.

Ωστόσο , δεν τυγχάνουν ανάλογων ευεργετημάτων όπως οι υπόλοιπες επιχειρηματικές μορφές, για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες του covid, αλλά και βρίσκονται σε δεινή οικονμική κατάσταση , μετά την απόφαση της Περιφέρειας να μην τους αποδωθεί το τελευταίο τμήμα της αμοιβής τους για την κατασκευή του μεγάλου οδοιπορικού μονοπατιού της Πελοποννήσου.

Λόγω των παραπάνω, ζητείται η παράμβαση των βουλευτών της Πελοποννήσου, ώστε να συμμετάσχουν στην διαδικασία απόδωσης της εργολαβίας καθαρισμού αρχαιολογικών χώρων της Πελοποννήσου.

Η παρέμβαση αυτή, πέρα του γεγονότος της αύξησης της απασχόλησης στις εκλογικές σας περιφέρειες , θα συμβάλλει και στην μεγέθυνση της Κοινωνικής Οικονομίας , που στην Πελοπόννησο βρίσκεται κοντά στο 1.5 % και υπολείπεται πολύ του 9% που είναι ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *