Καθημερινός Μοριάς

Ο Ταγαράς εκσυγχρονίζει , αλλά με αντιδράσεις, στην “Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου” .

Του Τάκη Μπενέκου

Μία σοβαρή ώθηση στην ψηφιακή δίνει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Ταγαράς με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, η οποία είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα ακίνητο .

Σύμφωνα με τον υφυπουργό , η Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου περιλαμβάνει από άδειες οικοδομών, σχέδια, όψεις, κατόψεις, τομές, τίτλους ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, μέχρι δηλώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων, όλα αυτά μαζί συγκεντρωμένα σε έναν φάκελο.

Η συγκρότηση ηλεκτρονικού φακέλου ανατίθεται σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό και θα γλυτώνει τον πολίτη από έξοδα και τρεχάματα σε πολεοδομίες, υποθηκοφυλακεία, εφορίες, συμβολαιογράφους. Το κόστος αυτό θα είναι άπαξ αλλά τα οφέλη συνεχή, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς ταλαιπωρία.

Αυτό που περιμένουμε είναι η παραπάνω ταυτότητα να μπεί σε μία δημόσια βάση δεδομένων, ώστε ο κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση. Αυτή άλλωστε είναι η αρχή της ανοιχκτής διακυβέρνησης.

Ωστόσο , σύμφωνα με πληροφορίες, επαγγελματικοί κύκλοι πιέζουν ώστε να υπάρχει αποκλειστική διάθεση σε υφιστάμενα επαγγέλματα.

Αυτό θα είναι και ένα από τα κριτήρια της αξιολόγησης της επιτυχίας του παραπάνω Υφυπουργού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *